Det finns alltid något man kan göra som är bra både på kort och lång sikt. Farliga mediciner är demensmediciner, NSAID (Voltaren, Ipren mfl-blödande magsår, hjärt-, njursvikt, hjärtinfarkt mm) , bensodiazepiner (alkoholliknande effekt, fallrisk, våldsamheter), neuroleptika (ska endast ges kortvarigt med omprövning om psykos eller våldsam). Metformin i reducerad dos är bra upp till 200 i kreatinin vid typ II diabetes. Kreatinin ska följas även vid hjärtsvikt, då även Na, K samt vid behandling med antikoagulantia. Undvik även digoxin, speciella antiarytmika (ökad dödlighet). Vid blodtryck under 120 skall ofta blodtrycksmedicin sättas ut och blodtrycket följas.