Idag ger man upp och sätter in farlig medicin som tillägg till eller istället för metformin, kost och motion. Man missar då chansen till biofeedback, coachade och SSRI/SNRI-befrämjade hälsofrämjande livsstilsförändringar samt orsakar sjukdom och för tidig död för typ II diabetiker och insulinöverbehandlade typ I diabetiker.