Stress leder till hjärnskador. Vänligt empatiskt, sympatiskt bemötande och SSRI/SNRI motverkar stress. Grönt te och motion skapar också nya hjärnceller och förbättrar de högre hjärnfunktionerna. Snabba kolhydrater som bröd, flingor, potatis samt proteiner ger ökade insulinnivåer-en påvisad orsak till demens. Långsamma kolhydrater, motion, metformin, minskat proteinintag och mindre energitäta processade livsmedel minskar insulinnivåerna och övervikt. Idag utreds demens närmast mekaniskt med en skiktröntgen av hjärnan som motsvarar 300 lungröntgen i stråldos och är helt meningslös i avsaknad av fler tecken på lågtrycksvattenskalle. Blodprover inklusive ämnesomsättning, vitamin B-12 mm tas och därefter stänger man ner och känner sig nöjd. Vanligtvis utreder man även in absurdum med psykologiska tester även om det räcker med sk klocktest, att be någon rita en klocka som visar en viss tid, vilket bör upprepas efter några veckor, för diagnos. Dagens sk demensmediciner har en mängd farliga och jobbiga biverkningar som är vanliga och mycket besvärliga. Att jobba med livsstil och mänsklig kontakt ger dessutom livskvalitet. Låt oss satsa våra pengar på det istället. Det är även berikande, viktigt och roligt att hjälpa! Tyvärr finns det mycket starka krafter som motverkar adekvat hjälp även åt de dementa. Precis som vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom finns det massivt motstånd. Miljarder tjänas på medikalisering och tusentals läkare och sköterskor klättrar i maktstrukturer som bygger på medikaliseringens magiska skimmer. Ett exempel på hur dessa ekonomiska och prestigeladdade krafter samverkar är det sk demensregistret som knappast alls sysslar med risk- och skyddsfaktorer, däremot med läkemedelsgruppsreklam. När demensregistret infördes i Skåne steg förskrivningen av de så kallade "demensmedicinerna" med flera 100 % under falska förespeglingar om positiva prognostiska effekter och underlåtenhet att berätta om biverkningsriskerna. Demensmedicinerna har enligt den senaste SBU-rapporten om dem (2010) inte visat någon som helst bromsande effekt, däremot massor med allvarliga biverkningar. Enstaka fall av förbättrad funktion ser man även när man väljer att inte använda demensmedicinerna. Lurar man någon att ta en verkningslös medicin minskar man samtidigt motivationen till nödvändiga effektiva behandlingar och livsstilsförändringar.