Man måste lokalt utveckla förmågan att ta reda på fakta, avskärma sig från påverkan och utveckla en övertygelse om hållbara mål för sin verksamhet.