Det räcker inte att bara vara snäll. Inte heller fungerar det att vara arg och befalla någon att sluta tex sluta röka. Hälsoetiken, hälsoevidensen och det värdiga inkännande bemötandet måste vara med och inkludera bekräftelse=uttryckt förståelse för problem och hur de upplevs=empati med balans mellan kognitiv problemlösning och känsloförståelse, sympati, man ska känna sig välkommen, rättighet till hälsoinformation om risker, möjligheter där även livsstil är med. Om inte detta ingår i bemötandet så är det inte tillräckligt respektfullt och värdigt för en individ som kontaktar eller kontaktas av vården. Vårdgivaren ska inte acceptera att individer kränker andra individer eller personal. Vårdgivaren ska inte avvisa eller bli provocerad utan visa uppskattning om en individ ifrågasätter argument och har en motsatt åsikt. Detta skall bemötas med förståelse och vänliga motargument. Målet med konsultationen är inte att alla ska tycka lika utan att alla ska få känna sig bekräftade och känna att de fått säga allt de vill och ändå få ta del av empati, sympati.