LSHFB : långsiktig säkerhet och hälsoförbättring- ska prägla alla mål och metoder. Prioritering är en förutsättning för kvalitet och alltid viktigare än kvantitet. Hållbar säkerhet är det tvingande kravet på alla åtgärder. Detta ställer kompetens- och bemanningskrav. MAKKKV - medikaliserande auktoritär kortsiktig kontrollerande kopieringsinriktad vård måste MOTVERKAS.
Patientsäkerhetlagen måste göras tvingande, följd av diskrimineringslagen (som är vår idag enda tvingande lag).