På bilden framgår dock inte metforminets viktigaste effekt, nämligen att den liksom motion och långsamma kolhydrater minskar insulinnivåerna i blodet, samt behovet av insulin. Detta är orsaken till att metformin skyddar mot ett tiotal olika cancerformer, hjärtkärlsjukdom, diabeteskomplikationer som njursvikt, synnedsättning, amputationer, hjärtinfarkt, nervskador. Den skyddar också mot psykofarmakaorsakad fetma och diabetes där dock utsättning eller byte av psykofarmaka är första steget-för att inte orsaka vårdskada. Det finns flera lika bra psykofarmakaalternativ som saknar metabola biverkningar och till och med kan vara metabolt gynnsamma i och med att de förbättrar livsstilen via aktivering och energifiering. Metforminmekanismerna är endast delvis kända. I och med att metforminet minskar insulinnivåerna leder den vanligtvis också till viktnedgång och motverkar viktuppgång vilket annars är den "normala" diabetesutvecklingen. I och med att metforminpatentet sedan decennier har gått ut gör ingen reklam för metformin- det måste sjukvården göra. Vi måste också lära oss att värdesätta och betona komplikationsfrihet och överlevnad samt att tillskriva patienten, livsstilen och metforminet detta. Målet är inte normala blodsockervärden utan i första hand normal vikt, frihet från sjukdom, normala insulinnivåer och först i andra hand det man då får på köpet: normala blodsockervärden. Tänk om! Tänk rätt! Våga trotsa insulinindustrin! När metformin dosökas och insulin utsättes piggnar i regel passiviserade patienter till, börjar röra sig, äter mindre, får bättre blodsocker, blir gladare, liksom doktorerna, sköterskorna, dock inte läkemedelsindustrin-de riskerar miljardförluster och auktoriteter inom sjukvården riskerar stor prestigeförlust. Om patienten väljer att fortsätta sitta still och överäta snabba kolhydrater och undvika långsamma kolhydrater under sin monoterapi med metformin så låt patienten få erfara hyperglykemiska symtom och ta hjälp av dem för att förklara livsstilens hela betydelse! Cementera inte skadlig livsstil med segt insulin!