Hyperinsulinemi= höga insulinnivåer fås genom överkonsumtion av snabba kolhydrater i kombination med för låg fysisk aktivitet (anaerob aktivitet behöver kolhydrater), men även fetma ger hyperinsulinemi. Det är hyperinsulinemin som ger komplikationer, död, cancer, hjärtkärlsjukdomar, ögonbottensjukdomar, njursvikt, nervskador, demens, ohälsa.
Idag bortser 99,99 % av vården ständigt från den skadliga insulinnivån som man bidrar till genom att inte hylla insolinogena mediciner, INTE på allvar eller seriöst intressera sig för livsmedel, fixera sig vid sockernivåer utan hänsyn till insulinnivåermediciner och att inte på allvar ta tag i överviktsproblemen, som orsakas av livsstil och medicinering. Man ser sig som snäll. Alla som vill det får passiviserande sjukskrivningar som visserligen ökar risken att dö 7 gånger, ingen lägger sig i livsstilen som ses som allas egen rättighet. Dock plockas auktoriteten fram då det gäller medikaliseringen och den patologiska och enkelspåriga sockernivåfixeringen. Man skapar enormt höga insulinnivåer, patienterna blir fetare och sjukare och samtidigt klamrar man sig fast vid sin sjunkande medikaliseringspråm. Idag följer man endast blodsockerkurvor trots att den vägen leder rätt in i väggen om man inte samtidigt bekämpar de höga insulinnivåerna. Sjukvården har kapitulerat för läkemedels- och livsmedelsindustrin samt fallit offer för sin auktoritetsstyrning och lojalitetsdyrkan som för länge sedan kvävt frisk debatt.
Metformin, långsamma kolhydrater, kalorirestriktion sänker insulinnivåerna (och blodsockernivåerna) samt botar alla fall av typ II diabetes! Undvik nationella riktlinjer, NDR, Läkemedelsverkets uppdaterade rekommendationer 2017! Allt det där är totalt fel från definitionen av diabetes, till målvärden (enbart sockervärden). Dessa riktlinjer är extremt patientfarliga, industrivänliga och närmast sekteristiska i sin dyrkan av felaktig praxis och falska profeter/professorer-som sedan decennier sålt sin själ till industrin och sin köpta handledare. Med insulin och socker som gemensamt normalitetsmål klarnar alla diabetesstudier och hela området ter sig enkelt och logiskt, även för en lekman. Då förstår man också hur sjukt det är att öka urinutsöndring av socker för att på något mystiskt sätt minska hjärtkärlsjukdomsrisken och dödligheten, samtidigt som man bombar på med insulin, livsstilspassivitet och insulinfrämjande tabletter. Medicinen som ökar risken för amputationer och motverkar hyperinsulinemi via ökad utsöndring av socker i urinen är ett absurt exempel på hur galen man kan bli när man kopierar och följer riktlinjer som smidits av slug industri. Metformin är den enda säkra beprövade medicinen som skyddar mot allt och förlänger livet. Ännnu effektivare är livsstilen. Alla andra någorlunda beprövade diabetesmediciner ökar insulin och komplikationerna. ACCORD-studien visade redan 2008 att intensifierad sådan behandling ökade dödligheten dramatiskt (studien fick avbrytas i förtid av etikkommittén). Under 2016 har studier kommit som visat 25 % ökad absolut dödlighet redan efter 5 års insulinhöjande behandling. Metformin har som väntat visat kraftigt minskad dödlighet och minskad risk för ett tiotal cancerformer. Snabba kolhydrater ger påslag av det egna insulinet vilket i frånvaro av motsvarande motionsgrad är lika farligt som insulinhöjande mediciner. Motion och långsamma kolhydrater minskar insulinnivåerna, förlänger livet, minskar risken kraftigt för hjärtkärlsjukdom, död och risken för att få ett tjugotal olika cancersjukdomar.

Det nya sammansatta effektmåttet/målet som räddar och skapar liv & hälsa.

Kommentarer

16.07.2020 14:43

John

Hej Helena!
Tack för din fina positiva kritik! Det är sådant som gör att jag orkar fortsätta.

15.07.2020 09:17

Helena

Tack för jätteintressant inlägg i dagens ring P1. Har beställt din bok, och läser ovan med intresse. Har inte diabetes, men stort intresse för medicinska frågor. Bästa hälsningar