95 % av alla dödsfall och sjukdomsfall beror på lättillgänglig överkonsumtion och raffinerade livsmedel och droger. Rikligt med långsamma energiglesa kolhydrater,motion och rörliga projekt är livsavgörande!
Pulsatil och inte kontinuerlig utan upprepad sund motion och positiv stress ger oss den fysiska aktivitet och lycka som vi så väl behöver. SSRI modifierar på många positiva sätt om motionsgraden ter sig opåverkbar trots pedagogiska uppriktiga respektfulla inkännande ansträngningar.Alla kända droger är genvägar till lycka och leder till abstinenssymtom som är upplevelser och fysiologiska reaktioner som är drogeffekternas motsatser, dvs ångest istället för lust/lycka och smärta istället för smärtfrihet, överaktivitet istället för slöhet osv. Nikotin lär vara den enda drogen som lugnar utan att trötta/sedera men då har man inte tänkt på abstinenssymtomen och stressen pga sömnbrist pga den uppiggande effekten.