Alla som vill påverka hälso- och sjukvården måste i sig också vara beredda att utveckla sin kompetens inom hälsoetik och hälsoevidens. Initiativet till mätbara verksamhetsmål måste tas inifrån verksamheten i avvaktan på förbättrade nationella riktlinjer och lagstiftning.