Övergripande hälsoetiskt evident mål är att minska lågenergi-frakturer, dvs kot-, höft och andra smärtsamma handikappande och potentiellt livshotande benbrott. Då krävs att en helhetsbild skapas och att förändringar stimuleras på flera nivåer utifrån grad och möjligheter. Bentätheten, BMD, är bara en av flera kända viktiga riskfaktorer för lågenergetiskt benbrott.