HÄLSODETERMINANTER, NÖDVÄNDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSA, FÖR LITE LEDER TILL SKADA OCH SJUKDOM; ALLA FAKTORER MÅSTE BEAKTAS!
Barnens bästa är ett populärt uttryck. I och med att barnen inte själva kan fördjupa sig i problemet och möjligheterna så verkar fältet fritt och tolkningarna väldigt olika och många. På ett möte som var tänkt att organisera just detta i ett län kan man få höra personer som ifrågasätter barnets behov av lugna föräldrar och vårdnadshavare över huvud taget! De kräver förstås evidens. Men när den erbjuds, för den finns, blir de besvikna och vill inget veta!
Sk barnhälsovårdsöverläkare som har högsta positionen inom barnhälsovård (BVC) i Sverige och ambitiösa barnläkare som är ansvariga för barnklinikens insatser mot fetmaepidemin kan tex samtidigt vara sk allergologer och djupt intresserade i avancerade allergitest samtidigt som de anser att barn har rätt att äta vad de vill för att få vara som alla andra”. Deras engagemang i kostfrågan verkar vara att de ”tar strid mot alla dieter”. Då har man en bit kvar, inte minst med tanke på livsstilens 90 % orsaksansvar för ohälsan. Faktum är att det närmast blir lynchstämning om man tex ifrågasätter överdrivet intag av mejeriprodukter under en föreläsning om mjölkallergi. Låt oss leka med tanken att föreläsningen handlade om arsenikallergi. Det skulle upplevas som ett absurt ämne. Ändå är det mejeriprodukter och överdosering av andra animaliska produkter som orsakar miljontals dödsfall årligen i cancer och hjärt-kärlsjukdomar medan arsenikförgiftning torde stå för enstaka fall. Med lite fantasi förstår man att man kan avdramatisera en övergående allergi för något som ändå inte medför hälsa utan ohälsa. En sådan allergi kan man ju snarast vara tacksam för, som ett naturens försvar, precis som typ II diabetes vid motionsbrist, fetma och överkonsumtion av animaliska produkter och mättade fetter. Då kontrar man gärna med att jättemånga dör av mjölkallergi vilket man dock inte kan visa med någon statistik. Håller man en föreläsning innebär det inte att man slipper ta ett större och övergripande hälsoetiskt evidens-perspektiv, särskilt inte om man vill vara överordnad inom BVC som i alla fall av många mindre maktintresserade anses ha förebyggande som sin största, viktigaste uppgift.