Hjärtkärlsjukdom orsakas av en mängd riskfaktorer (bidragande orsaker) och avsaknad av flera skydds/frisk-faktorer. De viktigaste riskfaktorerna är rökning, högt kolesterolvärde, högt blodtryck, stress, hög konsumtion av animaliskt fett och protein, fetma (BMI>30), ökat midjemått (> 102 cm för män och > 88 cm för kvinnor), ärftlighet, motionsbrist, höga insulinnivåer (snabba kolhydrater), näringsbrist (för lite medelhavsdiet), tidigare hjärtinfarkt eller stroke, manligt kön mm. De flesta riskfaktorerna dubblerar risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom. Fyra riskfaktorer= 2 x 2 x 2 x 2 = 16 gånger förhöjd risk. Tidigare hjärtkärlsjukdom 5-faldigar denna risken. Ju högre risk desto mer att vinna på livsstilsförändring och/eller medicinering. Livsstilen är viktigare än medicinen och medicinering får aldrig medfölja att livsstilen inte samtidigt förbättras! Den nödvändiga gröna riskfaktorn ovan kan vara stress eller möjligen kolesterolvärde över 4. Tas en nödvändig orsak bort neutraliseras de andra riskfaktorerna. De flesta nödvändiga orsakerna är sannolikt en kombination av flera bidragande orsaker som återkommer.