Hälsoetiken innebär LÅNGSIKTIG 1/ säkerhet och 2/ hälsoförbättring. Den måste vara överordnad i alla vårdsammanhang samt åtgärder måste ha vetenskapligt underlag (evidens) för visade vettiga, säkra, ofarliga hälsoeffekter på kort och lång sikt. Idag tas ofta inte personer med demens och psykisk funktionsstörning emot av akutpsykiatrin för att de inte ges rätten till att ens kunna få depressioner och psykoser-detta strider mot människovärdesprincipen! Den medicinska evidensen är farlig och motiverar att vi idag experimenterar med miljontals människors hälsa, medikaliserar och väljer mediciner för att de påverkar så kallade intermediärvariabler, tex blodsocker, blodfett mm. Följer man istället hälsoevidens så utsätter man inte människor för sådant. Man pratar också betydligt mer om livsstilen eftersom den orsakar 90 % av all ohälsa. Det är heller inte hälsoetiskt att överadministrera eller att ta ut oskäliga vinster eftersom det finns mängder med eftersatta områden att bemanna och satsa effektiva resurser på!