Även sjukvården drabbas av maktbegär och egoism. Efterfrågan styr på bekostnad av behov.. Lojaliteter och maktstrukturer skapas för att behålla en falskt trygg stabilitet. Vinstdränerad, överadministrerad och politiserad hälso- och sjukvård ger ineffektiv vård men sänder också omoraliska signaler. Hälsoetiska prioriteringar, hälsorelaterade budgetmål-, individ-, samhällsansvar, behovsanpassad verksamhet, ärlighet och evidens behöver skrivas in tydligare som lagar och i verksamhetsplan och kontrolleras av myndigheter. Lobbyism från livsmedels-, läkemedels-, sjukvårdsindustrin och medikaliseringsprestige inom professionen måste aktiv beaktas och motverkas. Det är precis vad dagens underbemannade primärvård behöver.