HÄLSO-evidens är att basera sina åsikter på observationer av verkligheten, effekter av risk-, frisk- faktorer och behandlingar. När effekterna handlar om viktiga hälsoaspekter som sjukdomar, dödlighet så kan vi prata om hälsoevidens. Det är den viktiga evidensen. Sen gäller det att välja den evidensen och att sammanställa sådan evidens och att våga använda den för att skapa maximal förståelse, hälsa och minimera skada.