Druvsockers GI = 100 vilket innebär att blodsockret stiger snabbt och mycket samt sjunker snabbt och mycket pga ökade insulinnivåer eller ligger kvar högt vid diabetes (sänks med mediciner eller ligger kvar högt pga insulinresistens vid typ II). Ju lägre GI-värde desto lägre blodsockerstegring och senare sänkning till en hungertriggande och stressande för låg nivå. Höga GI endast bra om man ska ut och jobba fysiskt hårt med hela kroppen > 15 min !