Hälsobringande fysisk aktivitet

Så gott som all fysisk aktivitet är bra och minskar kraftigt risken för cancer och hjärtkärlsjukdom hos alla och särskilt hos diabetiker. En timmes stillasittande förkortar livet med 22 minuter. Motionen sänker blodsockret oberoende av insulinnivåer och leder till lägre insulinnivåer. Detta är också målet vid motionsbehandling vid diabetes, en standard och den bästa tänkbara behandlingen som finns och kommer att finnas. Två typer av fysisk aktivitet är bra för hälsan och i synnerhet vid metabola syndrom som typ II diabetes och överbehandlad typ I diabetes:

1. Syreförbrukande (aerob) fettförbrännande lågintensiv motion-->minskad kroppsvikt och minskade insulinnivåer, minskad stress=förbättrat immunförsvar=ytterligare cancerskydd.

2. Anaerob mjölksyrabildande sockerförbrännande högintensiv träning/motion-->sänkt insulin och sänkt blodsocker, minskad stress=förbättrat immunförsvar=ytterligare cancerskydd.

Det är dock viktigt att använda så många muskler som möjligt SAMTIDIGT vid träning för att minska risken för kraftig blodtryckshöjning. Blodkärlen vidgas i en arbetande muskel och dras ihop i en vilande muskel. Varma kläder och att undvika nedkylning är viktigt av samma anledning. Kyla drar ihop blodkärlen och höjer blodtrycket, precis som stresshormoner.

Vid stress (och högt blodsocker) är det bra att omgående motionera hela kroppen, för att öka blodflödet=minska propprisken, minska stressen (adrenalin är det mest proppframkallande ämne som finns), vidga blodkärl via mjölksyra och ökad kroppstemperatur, förbränna socker och undvika insulinpåslag.