Alla åtgärder ska vara långsiktiga samt ha redovisade kausala orsakssamband som förklarar varför de är långsiktigt säkra och hälsoförbättrande. Verksamheten ska också redovisa strategier, åtgärder, hälsoresultat och dödlighet kontinuerligt. Medikaliseringsrisker och avsaknad av långsiktiga hälsoresultat måste alltid förklaras och redovisas.