Många vill påverka vården för sin egen vinnings skull. De svaga, utsatta , sjuka saknar ombud om de inte råkar vara drabbade av en folksjukdom, då nästlas de dock snabbt av industrin och andra aktörer. Den goda vården tas ofta för givet, trots att inga konkreta lagar, ledningssystem, myndigheter, politiker på allvar varken har kompetens, vilja eller ambitioner att skapa den. Politiker, myndigheter, professionen, patient och läkar-föreningar, hälso- och sjukvården är utsatta för massiv egensinnig påverkan. Det gäller att vara medveten om detta och att skydda sig och sin verksamhet genom att utveckla kritiskt tänkande, hitta, skapa och använda kunskap som är hälsoetiskt evidensbaserad. En högre grad av internt genererad kompetens krävs särskilt idag i avsaknad av användbara och implementerade lagar som främjar konkreta rättprioriterade hälso- och sjukvårdssatsningar.
Den största utmaningen är alla de personer i ledande ställning som är där för att de gillar makt och personliga fördelar betydligt mer än hälsoetisk evidens-att göra gott. Även om det är en utmaning att få dem att ändra sig skulle det underlätta om man vid rekrytering framför allt tog fasta på och analyserade deras underliggande drivkrafter!