Alarmsymtom=något som upplevts och berättas om vid sympatiskt, kognitivt och emotionellt bekräftande kartläggning. Alarmtecken=fynd i utredning eller vid undersökning. Ett av ovanstående canceralarm-symtom eller -tecken innebär över 5 % risk för allvarlig behandlingskrävande sjukdom, dvs man behöver hjälpa under 20 stycken med det symtomet för att förebyga, bota eller lindra allvarlig sjukdom. Förklaringar bör erbjudas om hur höga insulinnivåer, fetma, högt intag av animaliskt protein försämrar och orsakar folksjukdomar och försämringar.