Aktivt kvalitetsarbete skapar medvetenhet, mening och kvalitet i vardagen.