Dikt till Linn

10. Apr, 2017

Framtidstro

Mindre mat, mer motion och metformin,
så blir du smal och fin!